Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten die tot stand komen met Taartje van Claartje gevestigd aan de Oktoberstraat 77, 1335 EN te Almere, KVK-nummer 73193534, BTW-nummer NL001666505B56.
1.2
Door een bestelling te doen, ga je een overeenkomst aan met Taartje van Claartje en hiermee akkoord met de algemene voorwaarden. Taartje van Claartje behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 2. Bestelprocedure 
2.1
Een bestelling kun je via e-mail, telefonisch of via de Facebookpagina doorgeven. De bestelling voor taarten en cupcakes dienen minimaal 4 weken voor de afleverdatum geplaatst te worden. Bruidstaarten dienen 12 weken van tevoren besteld te worden.
2.2
Na ontvangst van de bestelling wordt er een offerte per e-mail verstuurd binnen 3 werkdagen. Deze offerte is 7 dagen geldig. Taartje van Claartje is niet verantwoordelijk voor communicatie- en/of leveringsproblemen die voortvloeien uit niet correct doorgegeven gegevens.
2.3
De betaling dient voor 100% uiterlijk bijgeschreven te zijn op de vermelde datum volgens de factuur. Dit is over het algemeen een week voor de datum van levering. Voor bruidstaarten geldt uiterlijk 1 maand voor de datum van levering. In overleg kan 50% aanbetaald worden en 50% contant worden voldaan bij levering. Indien er geen (aan)betaling plaatsvindt, vervalt de gehele bestelling. De betaling dient te allen tijde te geschieden onder vermelding van jouw naam en factuurnummer op rekeningnummer NL67 KNAB 0258 0633 19 ten name van Taartje van Claartje.


2.4
De bestelling dient afgehaald te worden in Almere aan de Oktoberstraat 77, 1335 EN, op een vooraf afgesproken tijdstip. De bezorgkosten zijn € 10 per uur + € 0,21 per km.. Bestellingen boven de € 100 worden binnen Almere kosteloos bezorgd. Bezorging en bezorgkosten buiten Almere worden in overleg bepaald.


Artikel 3. Wijzigen/Annuleren
3.1
Bestellingen kunnen tot 2 weken van tevoren gewijzigd of geannuleerd worden. In geval van aanbetaling of een volledige betaling vooraf dien je bij annulering de reeds gemaakte kosten en/of werkzaamheden te vergoeden. Het restant wordt per overboeking gerestitueerd. In ieder ander geval is annulering niet mogelijk en blijft de betalingsverplichting voor het totaalbedrag bestaan.
3.2
Bruidstaarten kunnen tot 1 maand van tevoren geannuleerd te worden. In geval van aanbetaling of een volledige betaling vooraf dien je bij annulering de reeds gemaakte kosten en/of werkzaamheden te vergoeden. Het restant wordt per overboeking gerestitueerd. Bij het annuleren van een bruidstaart na een proefsessie worden de gemaakte kosten voor de proefsessie doorberekend.


Artikel 4. Prijzen
4.1
Alle prijzen en tarieven op deze website zijn vermeld in Euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.2
De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, is Taartje van Claartje gerechtigd de prijs te verhogen. De prijzen in een offerte zijn bindend, tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten, verrekend zullen worden.


Artikel 5. Afhalen en bezorgen
5.1
Bestellingen kunnen niet worden verzonden. Bestellingen kunnen enkel afgehaald worden of in overleg bezorgd worden.
5.2
Het zelf vervoeren van (bruids)taarten en cupcakes is op eigen risico. De taarten en cupcakes worden vervoersklaar verpakt en dienen plat vervoerd te worden. Taartje van Claartje stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de bestelling(en) tijdens eigen vervoer.


Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1
Taartje van Claartje sluit elke aansprakelijkheid voor schade (bijvoorbeeld als gevolg van allergieën) ontstaan door de geleverde producten nadrukkelijk uit.
6.2
Taartje van Claartje is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levering van producten.
6.3
Taartje van Claartje is niet aansprakelijk voor het vervoer van de producten en de daardoor eventuele ontstane schade. Zie hiervoor artikel 5.2.


Artikel 7. Privacy
7.1
Taartje van Claartje respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en gaat zorgvuldig met jouw gegevens om. Wij garanderen dat jouw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wij vragen worden gebruikt om de bestellingen zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Wij verkopen jouw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen.